top of page

Ashtanga Yoga Nicosia


  • Duration Varies
  • 8 Rodou Street 1086 Nicosia

Service Description

๐•๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: Ashtanga Yoga Mysore Led Classes every Monday and Saturday at 6:40am and 8:30am respectively are only for students who have practiced ashtanga for more than 3 months and the know the sequence until Marichysana. **We do kindly ask to call at the location before your booking from Gyma for class availability. ๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ ๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ฌ: Gyma Pro Members can visit Ashtanga Yoga Nicosia up to 4(four) times a month as part of their monthly membership. ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: We do kindly ask to scan Gyma QR code at the location, self check in and show the confirmation screen. Valid Gyma profile picture is mandatory to admit at the location. ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฅ๐ข๐œ๐ฒ: Change of plans?We do kindly ask to cancel or amend your booking up to 4hs before the start of the class otherwise you maybe entitled to no show fee or late cancellation fee. ๐€๐๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ: 8 Rodou Street 1086 Nicosia


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

You have the option to cancel up to 4hs at most locations and up to 12hs for special locations before the start of your session. This varies by location. Avoid a no-show fee or late cancellation fee and cancel on time. All payments are nonrefundable and there are no credits or refunds for unused classes.


bottom of page